Naujienos

Dėl leidžiamų teikti grožio paslaugų

Svarbu❗ Nuo 2021-02-15 d. leidžiama teikti grožio paslaugas, kurių teikimo metu yra kontaktas tik tarp vieno paslaugos teikėjo ir vieno paslaugos gavėjo, jeigu jos nėra tiesiogiai uždraustos šiuo nutarimu”, – rašoma nutarimo projekte. Laukiame oficialaus Operacijų vadovo sprendimo https://nvsc.lrv.lt/…/visuomenei/operaciju-vadovo-sprendimai

✅ Dokumente teigiama, kad paslaugos teikimo metu būtinas trumpesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo. Taip pat turi būti užtikrinamas 10 kv. m plotas.

✅ Kai paslaugos teikimo metu būtinas ilgesnis nei 15 minučių kontaktas tarp paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo, – 20 kv. m paslaugos teikimo plotas vienam paslaugos gavėjui. Arba, jei patalpos plotas, kurioje teikiama paslauga konkrečiam paslaugos gavėjui, yra mažesnis nei 20 kv. m, vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas paslaugos gavėjas ir užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.