Informacija dėl kompensacijų verslui.
2021-01-13
World PMU Championship Semi – Final
2023-08-18
Informuojame, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo (2020 sausio 14 d. Nr. XIII-2771 ) 20 straipsnio 2 punktu, parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. V-2199 „Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo ir jo sudarymo tvarkos patvirtinimo” bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. V-2885,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. V-2199 ,,Dėl papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros sričių paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašo ir jo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo”, kuriame patvirtintas paslaugų grupėms ir (ar) pogrupiams priskiriamų konkrečių paslaugų sąrašas. Jame įteisintos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (toliau PASP) paslaugos: sveikatos rekreacijos srities kūno priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupės vandens procedūrų terapijos ir kūno aromaterapijos paslaugos; sveikatos rekreacijos srities veido priežiūros paslaugų, skirtų gerai psichofizinei būklei užtikrinti, grupės veido puoselėjimo procedūrų terapija ir veido aromaterapijos paslaugos; natūraliosios ir liaudies medicinos srities biologinio poveikio paslaugų grupės fitoterapijos, hirudoterapijos ir apiterapijos paslaugos; natūraliosios ir liaudies medicinos srities kūno (kontaktinio) poveikio paslaugų grupės akupunktūros, taikomosios kineziologijos, osteopatijos paslaugos; natūraliosios ir liaudies medicinos srities psichosocialinio poveikio paslaugų grupės, kurias teikiant naudojami gyvūnai, pogrupio delfinų terapijos, hipoterapijos ir kaniterapijos paslaugos; natūraliosios ir liaudies medicinos srities Rytų medicinos sistemų paslaugų grupės ajurvedos paslauga.
Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta PASP poįstatyminiuose teisės aktuose ilgalaikio makiažo paslauga ir Tatuiravimo paslauga nepriskiriama papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros paslaugai.
Pagal Lietuvos higienos normą HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai”, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-633 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 117:2007 „Grožio paslaugų sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”, ilgalaikio makiažo, tatuiravimo paslaugos priskiriamos grožio paslaugų grupei.
Grožio paslaugų teikimo veikla (taip pat ilgalaikio makiažo, tatuiravimo) turi būti vykdoma turint šiai veiklai teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą-higienos pasą ir laikantis HN 117:2007 reikalavimų.
Minėti teisės aktai ir reikalavimai yra nepasikeitę.
Pažymime, kad vadovautis reikia oficialiai paskelbtų teisės aktų nuostatomis!