1. asociacijos nariai gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę vadovui prašymą ir užpildę apklausos anketą įstoti į asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir vadovo nustatyta tvarka sumokėję nustatyto dydžio stojamąjį mokestį bei kas metus mokantys metinį nario mokestį.
  2. susipažinti su asociacijos įstatais asociacijos nariai gali atvykę į asociacijos buveinę.
  3. asociacijos nariai turi teisę teikti raštiškus paklausimus, pasiūlymus asociacijai paštu ar elektroniniu paštu. Į aiškiai suformuotus, pasirašytus asociacijos narių paklausimus atsakoma per 14 darbo dienų.
  4. visi Meistrai norintys tapti asociacijos nariais turi sumokėti metinį nario mokestį 50 eu.
  5. visas įmones norinčias tapti mūsų Asociacijos nariais – partneriais, siūlyti arba gauti geriausius pasiūlymus, vesti mokymus, tiekti reikalingą įrangą, prašome kreiptis dėl individualaus pasiūlymo: